Føj til favoritter     

Vandrehjem

og Borgerhus ved

Susåen i Skelby

 

 

 

 

Festsalen til brug for et offentligt arrangement med lokal almennyttigt formål

 

 

Betingelser

 

 • Der skal være tale om et offentligt arrangement, der henvender sig til lokale borgere i området.

 • Der skal være adgangsret for alle interesserede. 

 • Opkrævning af eventuel brugerbetaling er alene lejers ansvar.

 • Arrangementer, der alene kan sidestilles med virksomhedsaktivitet, falder ikke under denne kategori. 

 • Arrangementet skal som minimum være offentliggjort på hjemmesiden: www.skelby.info og eventuelt i lokalbladet ”Broen”, samt eventuelt ved opslag og løbesedler i lokalområdet. 

 • Udlejning til arrangementer med almennyttigt formål, sker under forudsætning at husordenen efterleves og under samme erstatningsansvar som ved udlejning til private arrangementer.

 • Det er alene gennem bookningen og i den bagvedliggende organisation, der tages beslutning om et arrangement lever op til ovenstående krav og kan betegnes som et offentligt arrangement med lokalt almennyttigt formål.

 

Reservation

 • Bygningen skal reserveres i god tid og det kan ikke forventes at andre arrangementer flyttes til fordel for offentlige arrangementer, med lokalt almennyttigt formål.

 • Reservation er først gyldig ved godkendelse af den bookingsansvarlige.

 

Leje

 • Der betales der ikke leje af bygning, når der er tale om offentlige arrangementer, med almennyttigt formål. Dette er foreløbigt gældende til 31. december 2021.

 

Depositum

 • Ved reservation af salen vil der i visse tilfælde blive opkrævet et varierende depositum, dog maximalt 750,00 kr. til dækning af evt. skader, mangelfuld oprydning eller rengøring. 

 • Det eventuelle depositum betales kontant ved afhentning af nøglen.

 

Aflysning

 • Ved aflysningen af arrangementer skal bookingen have besked hurtigst muligt. Ved gentagende tilfælde af aflysninger, der er til ulempe for driften, vil der blive indkrævet et aflysningsgebyr på 500,00 kr. som fratrækkes et evt. indbetalt depositum.

 

Overdragelse og udlevering af nøgle

 • Overdragelsestidspunkt og afleveringstidspunkt aftales i forhold til formålet med udlejningen, samt med hensyntagen til andre udlejninger.

 

Husk at læse lejebetingelserne

 

 

SKELBY VANDREHJEM -DEPOTET, Buen 18, Skelby - 4160 Herlufmagle. Tlf: +45  26 20 97 19 E-mail: detgamledepot@gmail.com

RETUR TIL STARTSIDE

                                                                              
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

skelby vandrehjem-depotet-susaa.dk ©